nukaršti

nukaršti
3 nukáršti 1. intr. nusenti: Senis visai nukaršo, pusiau apako . Senis, būdamas silpnas ir nukaršęs, su darbu mažai pakrutėjo iš vietos . Galva nukaršus ir žila . Ir nukaršęs numirė BB1Moz25,8. Abudu nukaršo alba didį amžą gavo BPI235. 2. intr. nubaigti amžių: Aš pareisiu pas tave nukáršti Vkš. Nėkas anos nenukaršys, ana pati nukárš KlvrŽ. Sesuo nukaršo jo šeimoje Vaižg. | refl.: Nugyveno – nė nukaršties neturėjo kuo Dr. 3. intr. nusilpti: Po tos ligos ans suvisu nukaršo Krkl. 4. tr. nuvarginti, nuvaryti: Arkliai nukáršti, darbo to daug Ll. 5. intr. nunokti, subręsti: Varpos miežių nukaršusios J. Miežiai taip nukar̃šo, kad net trupa šiaudai Dkk. Nukáršę rugiai . Miežiai nukáršo, galima pjauti Lp. Tokia sausa pagada, kaimat nukarš vasarojus Šmk. Ko miežių nepjaunat: gatavai nukaršę! Sdk. Mūsų dobilai visai nukaršę Kp. 6. intr. numirti: Senis nukaršo J. | refl.: Karša karša, kažin kada nusikarš Krkl. \ karšti; apkaršti; įkaršti; iškaršti; nukaršti; pakaršti; perkaršti; prikaršti; sukaršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nukaršti — nukáršti vksm. Nukáršęs sẽnis, žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nukaršti — 1 nukar̃šti, ia, nùkaršė ( o) 1. tr. sukaršti, nubaigti karšti: Nùkaršė visas vilnas J. 2. tr. nubraukti, nušukuoti linus (jų galveles): Visus linus bematant nukaršė Slč. Ir nukaršiau žalią liną JD251. Jau linai nukarštì, reiks mirkyti Šlv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukarsti — nukar̃sti intr. 1. BzF147 apkarsti: Nukartę uogos Prn. 2. netekti kartumo: Pora valandų palaikyti, kad daržovės suminkštėtų ir nukarstų rš. karsti; apkarsti; atkarsti; dakarsti; įkarsti; nukarsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkarsti — apkar̃sti intr. 1. Q94, R76, N, Š pasidaryti karčiam: Apkar̃sta gerklė nuo peraugusio ridiko Pg. Šlapias šienas, sudėtas kupeton, apkar̃sta Lš. Apkar̃to bruknės – buvo žalios rinktos Ėr. Kopūstai, barščiai apkar̃sta, kad greitai neįrūgsta kubile… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaršti — 1 apkar̃šti, ia, àpkaršė tr. 1. pavirš sukaršti: Tai àpkaršėt àpkaršėt – ir gatava Kp. 2. aplenkti karšiant: Jūs mūsų neapkar̃šite Kp. 3. šnek. apmušti, apkulti: Kad apkaršiù, tai net staugsi Km. Apkar̃šk gerai, tai žinos kitą kartą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaršti — 3 apkaršti intr. Š apsenti: Aš apkaršau jau, t. y. apsenau J. Mūsų senelis jau apkaršęs rš. Apkaršusi senystė R17, N. karšti; apkaršti; įkaršti; iškaršti; nukaršti; pakaršti; perkaršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkarsti — atkar̃sti intr. 1. pasidaryti nebekarčiam: Apkartus duona nebeatkar̃s Kp. 2. prk. įkyrėti, įsipykti: Atkartaĩ tu man ligi gyvo kaulo Ktk. Atkar̃to jau man šita mėsa Užp. Atkar̃to jau man jūsų gatava duona Ut. karsti; apkarsti; atkarsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaršti — 1 atkar̃šti, ia, àtkaršė ( o) 1. tr. Š šnek. išperti, apkulti, apmušti: Àtkaršiau jį, tai, regi, kap klauso Tvr. Atkaršiau atkaršiau, tai dar tyli, neverkia Prl. Kad mušė, tai mušė – atkaršė ir šonus Pns. Tėvas jį dar mažiuką atkar̃šdavo Dsm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dakarsti — ×dakar̃sti (hibr.) žr. įkarsti 2: Jis man dakar̃to kai kartus pipiras Vlk. Jau buvo dakar̃tę pačiam daryt vyriški ir moteriški darbai Mrc. karsti; apkarsti; atkarsti; dakarsti; įkarsti; nukarsti; pakarsti; prakars …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaršti — 1 iškar̃šti, ia, ìškaršė tr. 1. iškedenti, iššukuoti vilnas karštuvais, paruošti vilnas verpti: Tokios suveltos vilnos, kaipgi ir iškar̃šti Kp. Jau kūma ìškaršei vilnas, tai dabar man padėk Gg. | refl. tr.: Išsikar̃šę vilnas, tuoj eisime namo Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”